Materialaus turto, susijusio su technologinėmis ekoinovacijomis, įsigijimas UAB ARLANGA wood

Materialaus turto, susijusio su technologinėmis ekoinovacijomis, įsigijimas UAB ARLANGA wood
Projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-837-02-0027

Projekto tikslas – diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamą įmonės sukeliamą poveikį aplinkai, tuo pačiu klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.
Projekto metu įmonėje bus diegiamos technologinės ekoinovacijos – įsigyjama nauja įranga, kurios pagalba bus gaminami atnaujinti produktai taikant ekologinio projektavimo principus. Pagrindinė projekto veikla- medžio apdirbimo ir medžio atliekų briketavimo įrangos įsigijimas. Šios įrangos įsigijimas yra būtinas projekto rezultatams pasiekti

Projekto trukmė – 36 mėn.
Projekto vertė - 872.029 EUR

Finansuojama
iš Europos regioninio plėtros fondo

Projekto vykdytojas:
UAB Arlanga wood

www.esinvesticijos.lt