News

UAB Arlanga wood gaminių sertifikavimas 

Projekto tikslas- padidinti įmonės eksporto potencialą sertifikuojant produkciją. 

Sertifikavimas užtikrins bendrovės gaminamų gaminių saugą ir kokybę, bei bendrovės gebėjimą konkuruoti tarptautiniu lygiu.

Pagrindinė projekto veikla- medinių langų ir medinių langų su aliuminio dalimi  produktų sertifikavimas Danijos rinkoje, įskaitant reikalingus bandymus, tyrimus. Projekto metu būtų sertifikuojami 2 pagrindiniai įmonės gaminami produktai.

Projekto vertė – 32.169,67 EUR

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto vykdytojas:

UAB Arlanga wood

www.esinvesticijos.lt