Kokybė ir sertifikatai


DVV - Šio sertifikato turėjimas užtikrina, kad mūsų gaminama produkcija pilnai atitinka Danijos rinkos keliamus reikalavimus, bei padeda sėkmingai vystyti veiklą Danijoje, nes būtent DVV sertifikatas langams ir durims įrodo, kad produkcija atitinka aukščiausius keliamus oro skverbties ir vandens nepralaidumo rezultatus.
NDVK - Šio sertifikato turėjimas užtikrina, kad mūsų gaminama produkcija pilnai atitinka Norvegijos rinkos keliamus reikalavimus, bei padeda plėsti savo veiklą Norvegijoje, nes būtent NDVK sertifikatas langams ir durims įrodo, kad produkcija atitinka aukščiausius oro skverbties ir vandens nepralaidumo rezultatus.

CE - Praplečia prekybos galimybes, nes būtent šis ženklinimas suteikia galimybes prekiauti Europos ekonominėje erdvėje. Tai įrodymas, kad yra įvertintas ir atitinka ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

 
ISO 9001:2015 - Šio standarto įgyvendinimas didina ne tik įmonės prestižą bendradarbiaujant su partneriais, bet taip pat veikia kaip organizacijos valdymo įrankis, padedantis didinti darbo našumą, organizacijos veiklos efektyvumą, kaštų taupymą. Vadovams leidžia labiau kontroliuoti procesus vykstančius įmonėje, bei suteikia galimybes greitai ir veiksmingai spręsti problemas.

ISO 14001:2015 - Šio standarto įgyvendinimas didina ne tik įmonės prestižą bendradarbiaujant su partneriais, bet leidžia sumažinti vis didėjančius aplinkos teršimo mokesčius. Išrūšiuotos atliekos pristatomos atliekas perdirbančioms įmonės.