Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Dėmesys klientui, kokybiški gaminiai, galimai mažiausias poveikis aplinkai

UAB „ARLANGA wood“- medinių langų ir durų gamintojo siekiai – pagarba ir dėmesys
klientams, nuolatinis jų poreikių ir lūkesčių tyrimas ir tenkinimas, kokybiškų ir
nekenksmingų žmogui ir aplinkai  langų ir durų gamyba iš natūralios medienos,
produktų realizavimo rinkos plėtra.

Pažangių vadybos metodų, naujų technologijų ir technikos diegimas, darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas garantuoja numatytų siekių įvykdymą. Aukščiausioji vadovybė
prisiima atsakomybę už savo veikloje kokybiškai vykdomus procesus ir pagamintus
produktus ir įsipareigoja:

 • nuolat tobulinti kokybės ir aplinkos vadybos sistemą pagal
  LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus,
 • numatyti ir tenkinti klientų poreikius bei lūkesčius,
 • laikytis taikomų teisinių bei kitų įmonėje nustatytų bei
  priimtų reikalavimų,
 • taikyti prevencinius metodus, tobulinti gamybos technologiją,
  gerinti darbo organizavimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai,
 • ugdyti darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų ir gaminių kokybę,
  sudaryti darbuotojams sąlygas kokybiškai ir našiai dirbti,
 • ugdyti darbuotojų profesionalumą ir sistemingai kelti jų kvalifikaciją,
  užtikrinti socialines garantijas, geranoriško savitarpio supratimo atmosferą,
 • pripažinti ir vertinti darbuotojų nuopelnus, skatinti kūrybinę iniciatyvą 
  siekti numatytų tikslų.