Įmonė siekia

Įmonė siekia:
 • nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal
  LST EN ISO 9001:2015 ir 14001:2015 standartų reikalavimus;
 • numatyti ir tenkinti vartotojų poreikius bei lūkesčius;
 • tobulinti gamybos technologiją, gerinti darbo organizavimą;
 • ugdyti darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų ir gaminių kokybę;
 • sudaryti darbuotojams sąlygas kokybiškai ir našiai dirbti.
Skandinaviško tipo langai:
 • Atsidaro į išorę;
 • Produkcijai pagaminti naudojamas klijuotas tašas arba
  medienos masyvas;
 • Naudojami uždarymo kabliukai arba paprastos lenkiamos ar
  rakinamos rankenos;
 • Pagal poreikį galima pasirinkti įvairius langų varstymo būdus.
Dėmesys klientui, kokybiški gaminiai, galimai mažiausias poveikis aplinkai
 
UAB „ARLANGA wood“ prioritetas – būti patikimu partneriu klientams, tiekėjams
ir visuomenei. Bendrovė dirba siekdama užtikrinti gaminių kokybę, ieško priemonių
ir būdų, kad gamybos procesas būtų efektyvus ir lankstus, o klientų lūkesčiai bei
poreikiai patenkinti.

Darbuotojai, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir išsilavinimo lygio, dalyvauja
nuolatiniame kokybės tobulinimo procese.

Siekdama būti aukštos darbo kultūros, atsakinga, naudojančia pažangias
technologijas įmoneje.

Įmonės vadovybė įsipareigoja:
 • Vadovautis patvirtintais įmonės kokybės vadybos sistemos standartais;
 • Dirbti remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais
  dokumentais; Europos Sąjungos direktyvomis;
 • Suteikti reikalingus išteklius kokybės sistemos palaikymui bei tobulinimui;
 • Nuolat peržiūrėti ir tobulinti kokybės politiką ir tikslus;
 • Orientuotis į vartotoją, didelį dėmesį skiriant jo poreikių ir lūkesčių
  patenkinimui;
 • Tobulinti gamybos technologiją, diegti technines naujoves;
 • Ugdyti darbuotojų atsakomybę, profesionalumą, sistemingai kelti
  jų kvalifikaciją;
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, skatinti jų iniciatyvą, siekiant
  aukštesnių rezultatų;
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams našiai dirbti, užtikrinant socialines
  garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą.